Duyurular

...

DOKTORA/SANATTA YETERLİK ÖĞRENCİLERİNİN ALMASI ZORUNLU OLAN FORMASYON DERSLERİ HAKKINDA

Üniversitemiz Senatosunun 16.08.2022 tarih ve 21/06 sayılı kararına istinaden doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin “FEF-501 Gelişim ve Öğrenme” ile “FEF-503 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” derslerini programı tamamlayana kadar zorunlu olarak almaları gerekmektedir. Doktora/sanatta yeterlik öğrencilerimize önemle duyurulur.

 

Formasyon derslerini bir yükseköğretim kurumundan daha önce  almış olan öğrenciler, belgelendirmeleri durumunda bu derslerden muaf tutulacaklardır.

 

Senato kararı için lütfen tıklayınız...