Tarihçe

                                                     TARİHÇE

 

Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü; 1982-1983 Eğitim-Öğretim yılında 2547 Sayılı Kanun çerçevesinde, Ziraat, Fen ve Mühendislik alanlarında lisansüstü eğitim ve öğretim yaptırmak amacıyla başlamıştır.

Enstitümüzde şu anda 5 Fakültenin (Ziraat, Fen Edebiyat, Mühendislik, Mimarlık ve Su Ürünleri) ve Enstitüye doğrudan bağlı disiplinler arası (Arkeometri, Astronomi ve Astrofizik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji (İngilizce), Enerji ve Enerji Sistemleri, İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği) Ana Bilim dalları olmak üzere,  41 Ana Bilim Dalı ile  Lisansüstü programlarında eğitim-öğretime devam edilmektedir