Duyurular

...

Doktora Eğitimine Başvuracak Araştırma Görevlilerinin Dikkatine

Doktora Eğitimine Başvuracak Araştırma Görevlilerinin Dikkatine

 

02.09.2020 tarihli ve 75850160‐104.01.04.01‐E.54455 sayılı Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları uyarınca;

2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi kadrosunda olup yüksek lisans eğitimine devam edenlerden;

a)   Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerini yerine getirerek mezuniyeti hak edenlerin anılan yönetmelikteki doktora/sanatta yeterlik şartlarını sağlamaları kaydıyla yüksek lisans eğitimine devam ettikleri ve bitirdikleri üniversitede söz konusu yüksek lisans programının bulunduğu anabilim dalında doktora programının da bulunması durumunda, mezuniyetini takip eden ilk lisansüstü programlara başvuru döneminde talep etmeleri halinde doktora programına kayıtlarının yapılmasına, araştırma görevlileri için kullanılan kontenjanın doktora programı genel kontenjanı dışında tutulmasına, karar verilmiştir.

 

Başvuru Dilekçesi için lütfen TIKLAYINIZ

Yükseköğretim Kurulu'nun ilgi yazısı için lütfen TIKLAYINIZ